Editorial

Doamnei Procuror Şef Laura Codruţa KOVESI

og-antet.doc

 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
Doamnei Procuror Şef Laura Codruţa KOVESI
Ref. dosare nr. 21/P/2006, 85/P/2011, OF/2010/0068

Nr. 250 / 22.12.2014

Stimată Doamnă Procuror Şef Laura Codruţa KOVESI,

Subscrisa S.C. OMNIS GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5619/1991, CUI 346587, reprezentată de administrator Dragoş Rişcanu, având calitatea de parte vătămată şi civilă în dosarul nr. 85/P/2011, parte vătămată şi civila în dosarul nr. 21/P/2006, şi avînd calitatea de informator în dosarul nr. OF/2010/0068,

SOLICITĂM

Să studiaţi cu atenţie Anexa – Microsoft o entitate teroristă!, şi să constataţi contextul sistemic şi strategic în care se înscriu mai multe investigaţii criminale DNA, referitor la Microsoft, Siemens, EADS, SIVECO, Asesoft, Teamnet, Softwin şi altele.

Avînd în vedere că :

OLAF a informat Omnis, în calitatea acesteia de informator în dosarul OF/2010/0068, referitor la faptul că, în urma informaţiilor obţinute de la Omnis începînd din 5 Mai 2005 şi alte surse, au fost constatate, în 25 August 2014, mai multe fraude şi iregularităţi. OLAF a făcut recomandări DG-ELARG în vederea recuperării prejudiciilor astfel create, şi a făcut recomandări precise DNA în vederea investigării penale a celor constatate de OLAF.

OLAF vine, în fapt, să confirme comiterea unor infracţiuni probate şi evidente încă din momentul în care Omnis a informat autorităţile competente de comiterea acestora, respectiv Noiembrie 2004, mai puţin manipulările judiciare şi juridice comise ulterior de către Microsoft şi asociaţii acestora, în vederea inducerii deliberate în eroare a DNA, pînă în prezent. DNA insistă să probeze faptul că Microsoft nu are nici o responsabilitate judiciară.

DNA investighează, începînd din anul 2005, fără să reuşească să finalizeze investigaţiile, cauza principală constînd în obstrucţionările ilegale şi intenţionate comise de Microsoft în asociere cu partenerii săi RSC (Romanian Software Company), Medist şi alţii care au în vedere protejarea mai multor acte de fraudă şi corupţie, şi exterminarea Omnis din piaţa de creare de opere originale progame pentru calculator şi anihilarea criticilor acesteia. Sunt folosite metode ilegale proprii Securităţii şi organizaţiilor teroriste.

UN DECENIU DE TORTURĂ PSIHICĂ … numită şi “tortură albă”, practicată cu predilecţie de SECURITATE şi de MICROSOFT – EVANGHELISM în asociere cu entităţi corupte din cadrul DNA, MAI, SRI, ORDA, PICCJ, OLAF şi alţii, şi cu infractori de drept comun, specializaţi în asasinate la comandă, astfel justificînd şi credibilizînd ameninţările cu moartea şi cu distrugerea familiilor şi companiilor noastre, primite de noi, în reptetate rînduri, de la Directorul General Microsoft Ovidiu Artopolescu (documente la dosar).

DNA continuă astfel, prin tergiversări şi manipulări deliberate, să îşi aducă aportul de valoare la realizarea ameninţărilor proferate de conducătorii Microsoft.

Fapte sunt :

DNA şi alte instituţii nu reuşesc să finalizeze investigaţiile datorită faptului că infracţiuni evidente şi infractori cunoscuţi şi probaţi ca atare sunt protejaţi de Microsoft, în cunoştinţă de cauză şi cu determinare infracţională deosebită, începînd din anul 2001.

Microsoft, la rîndul său, este protejat de instituţiile competente să investigheze fraude comise în diferite domenii, inclusiv în cel al plagiatului şi multe alte infracţiuni, unele cunoscute şi probate de noi, altele necunoscute încă nouă.

Infractorii invocă faptul că au preluat de la Microsoft fără nici o modificare opere programe pentru calculator identice cu cele create şi depuse de Omnis la ORDA, în timp ce Microsoft refuză să facă dovada anteriorităţii operelor identice menţionate şi pretind că nu au cunoştinţă despre aceste fraude, la care în fapt a participat, de la planificare şi pînă la protejarea infracţiunilor şi infractorilor, respectiv inclusiv directori Microsoft, pînă în prezent.

În fapt, Microsoft declară că nici măcar nu deţine înregistrarea drepturilor de copyright “drepturi de autor” asupra operelor Navision 3.60 comercializate în România şi în Europa. Se pune întrebarea, în baza cărui drept aceasta comercializează operele respective în Europa.

Declaraţiile Microsoft sunt contrazise de foştii săi parteneri RSC, care fac în continuare apel la Microsoft să-i apere, aşa cum au făcut şi în trecut, în temeiul contractului de parteneriat tehnologic încheiat în anul 2005 şi prelungit ulterior.

Contractul a fost semnat după ce RSC a început să fie anchetată pentru comiterea mai multor infracţiuni, inclusiv de către DNA. Contractul stabileşte că RSC urma să primească tehnologii Microsoft pentru crearea unor opere originale şi comercializarea (donarea) acestora inclusiv la MAI şi SRI, contribuind astfel decisiv la apărarea invocată de RSC şi susţinută ulterior de organele de anchetă pînă în Octombrie 2012, cînd Rezoluţiile respective au fost infirmate de către DNA, în baza unor probe aflate la dosarul menţionat încă din luna Mai 2011.

RSC a apelat în Aprilie 2005 şi la Jonathan Scheele, pentru a confirma faptul că RSC acţionează în numele şi sub protecţia Comisiei Europene şi a OLAF, reprezentat de Alessandro Buttice, astfel “obligîndu-i” pe aceştia să contribuie la legitimizarea unor infracţiuni evidente.

Astfel, OLAF solicită Microsoft să evidenţieze raporturile de parteneriat, colaborare sau şi comerciale pe care aceasta le-a avut cu RSC în perioada 2000-2005 sau/şi mai tîrziu, dacă este relevant pentru investigaţiile pe care OLAF şi DNA le fac.

Microsoft răspunde OLAF că nu există niciun fel de legatură comercială sau de altă natură între Microsot şi RSC, cu rezerva că atît ştiu ei în prezent şi în aşteptarea anchetei DNA.

RSC invocă faptul că sunt parteneri Microsoft şi achiziţionează (începînd din anul 2005, n.a.) tehnologii contra cost (nu gratuit) de la Microsoft, în vederea desfăşurării activităţilor de creare de programe pentru calculator. Microsoft declară că nu deţine drepturi de autor asupra programelor pentru calculator Navision 3.60, pe care le comercializează agresiv în România şi pe plan mondial, prin entităţi interpuse – Romsys, Infoworld, RSC şi Medist fiind unele dintre acestea, conform declaraţiilor aflate la dosarul cauzei.

Microsoft încearcă şi reuşeşte să inducă deliberat în eroare organele de anchetă, care refuză începînd din anul 2005 şi pînă în prezent să constate fapte probate şi evidente, şi de notorietate publică: a) Microsoft îşi cunoaşte extrem de bine toţi partenerii şi toate companiile de creaţie şi/sau de comercializare în domeniul programelor pentru calculator din piaţă; b) companii cum sunt RSC, Medist, Omnis şi altele nu pot comercializa programe complexe de tipul Hipocrate, Navision şi/sau ISIS.NET decît în colaborare cu Microsoft, care furnizează platformele de operare şi altele – compatibilitaea între platformele Microsoft şi cele ale terţilor este vitală în vedera convingerii utilizatorilor (SRI, MAI şi alţii) să achiziţioneze produse care au valori de sute de mii de euro şi implicaţii de operare care se extind pe mai multe decenii; c) Omnis, fiind prima companie privată din România specializată în crearea de software original pentru platforme Microsoft, este foarte bine cunoscută de Microsoft; d) Microsoft cunoaşte foarte bine şi compania RSC (promovată de Corina Artopolescu), ambele companii sunt parteneri de dezvoltare cu Microsoft, Omnis din anul 1996 şi RSC din anul 2005; e) Microsoft face întodeauna mare caz de relaţiile de susţinere pe care le are cu toţi partenerii săi (în fapt, plăteşte pentru promovarea publică a acestora); f) Microsoft împreună cu RSC au livrat, începînd din anul 2002, mai multe sute (probabil mii) de instalări/utilizator, în valoare de mai multe milioane de euro, constînd în valoarea de licenţiere/utilizator, atît pentru Hipocrate, cît şi pentru platformele Microsoft; g) Microsoft afirmă neadevăruri flagrante şi pe deplin probate ca atare, de exemplu neagă existenţa contractelor de parteneriat tehnologic şi comercial semnate cu RSC, începînd din anul 2005; h) RSC invocă aceste contracte în asigurarea apărării în faţa asumării responsabilităţii pentru comiterea unor fraude extrem de serioase şi de evidente; i) OLAF consideră că perioada relevantă pentru investigarea fraudelor este 2000-2005 şi ulterior, în timp ce DNA consideră că perioada relevantă investigaţiilor este anul 2000-2004, exonerînd astfel deliberat Microsoft de obligaţiile ce îi revin în cadrul contractului pe care l-a semnat în anul 2005 cu RSC, tocmai în vederea protejării acesteia şi a propriilor interese în faţa DNA – Irinel Păun; j) RSC a fost favorizată de DNA, începînd din anul 2005, în primul rînd datorită contractului de parteneriat tehnologic semnat cu Microsoft, pe care aceasta îl invocă pentru a îşi putea susţine apărarea şi în faţa OLAF şi DNA; k) DNA refuză să ancheteze implicarea masivă şi determinantă a Microsoft în fraudele comise şi încearcă să o exonereze pe Microsoft, în defavoarea RSC şi a Omnis Group, ambele prejudiciate de activităţile ilegale comise “ştiinţific” de Microsoft.

DNA investighează “imparţial”, ineficient şi neechitabil, în favorizarea Microsoft !

Omnis a probat exhaustiv faptul că Microsoft a fost în permanenţă informată despre faptul că se
asociază la mai multe infracţiuni deosebit de grave comise de Medist şi RSC, cu mult timp înainte ca autorităţile germane să probeze şi să aducă la cunostinţă DNA şi alte infracţiuni deosebit de grave comise de Microsoft, în asociere şi cu alte companii interpuse (ex. Siemens, EADS şi altele), dar în beneficiul şi cu colaborarea aceloraşi înalţi demnitari prezenţi şi în anchetele menţionate (Adrian Năstase, Dan Nica, Sebastian Vlădescu etc).

Microsoft este bine cunoscută pe plan mondial pentru aplicarea unor politici (strict secrete), de curînd devenite publice, numite Evanghelism, politici şi tehnici care instigă la corupţie şi la alte ilegalităţi, prezentate sub numele Jihad, etapă a razboiului total pe care Microsoft îl duce împotriva competitorilor săi, mîndru fiind că nu ia niciodată prizonieri şi reuşeşte fără excepţie să îşi extermine competiţia, indiferent de cît de ilegale sunt metodele folosite.

Omnis a depus toate diligenţele posibile în vederea aflării adevărului şi pentru susţinerea actului de justiţie, ajungînd astfel să fie terorizată de infractorii astfel susţinuţi de sistemul endemic de corupţie, care a facilitat atît acţiunile infracţionale ale Microsoft şi a asociaţilor acesteia, cît şi protejarea ulterioară a acestor infracţiuni, prin comiterea altora şi mai grave.

Înţelegem foarte bine faptul că anchetatorii DNA pot fi, şi sunt terorizaţi de organizaţia criminală astfel constituită de Microsoft şi partenerii acesteia.

DNA evită să intre în conflict cu Microsoft, datorită faptului evident că cel puţin Irinel Păun a comis fapte grave de corupţie referitor la investigaţia din dosarul 216/P/2005 şi la concluziile acesteia, infirmate între timp, indirect, în alte dosare, dar care au fost preluate şi susţinute ulterior şi de către alti procurori DNA şi PICCJ, pînă în prezent.

Stadiul cercetărilor :

OLAF a identificat faptul că, începînd din anul 2000, Medist a înfiinţat RSC, care este o companie interpusă, constituită în scopul de a frauda resursele financiare şi proiectele UE.

ORDA a identificat faptul că RSC comercializează opere programe pentru calculator scrise de Omnis, opere superioare celor comercializate de Microsoft în acea perioadă.

În urma plîngerii făcute de ORDA către instituţiile competente să ancheteze, infractorii au susţinut în apărarea lor faptul că au primit operele creaţia originală de la Microsoft, şi le comercializează legal, fără să aducă nici o modificare acestora.

Respectiv, pe cale de consecinţă, Omnis a plagiat Microsoft şi încearcă prin metode de presiune, calomnie şi denigrare, practicate împotriva RSC, să obţină venituri nemeritate folosind astfel de mijloace ilegale.

ORDA a solicitat în repetate rînduri Microsoft să facă proba anteriorităţii operelor sale, în comparare cu cele depuse de Omnis în RNPC (Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator) al ORDA. Microsoft a refuzat să răspundă ORDA.

DNA a refuzat şi continuă să refuze să facă uz de compeţentele pe care le are în vederea investigării relaţiilor de parteneriat şi asociere dintre Microsoft şi RSC, care continuă să insiste asupra faptului că operele Omnis au intrat în posesia RSC după ce au fost plagiate de Microsoft.

Omnis, parte vătămată în dosarul nr. 85/P/2011, a solicitat în repetate rînduri procurorului de caz Mihaela Moraru Iorga să facă demersurile necesare în vederea confruntării noastre cu angajaţii Microsoft (directori generali şi alţii), persoane pe care le cunoştem foarte bine şi pe care le-am informat în permanenţă despre abuzurile comise împotriva noastră, atît de RSC cît şi de alte instituţii, în beneficiul direct al Microsoft.

Multe dintre instituţiile menţionate, după cum aflăm periodic de la DNA, au actionat în interesul Microsoft după ce înalţi funcţionari au fost corupţi şi mituiţi de Microsoft (şi alţii) cu zeci (sute) de milioane de euro. Asteptăm şi noi, împreună cu întrega societate, finalizarea “investigaţiilor” DNA în cazurile menţionate.

La investigarea acestor fraude evidente comise de Microsoft în asociere cu RSC şi alţii au participat de-a lungul timpului, începînd din 2005 pînă în prezent, următorii procurori DNA: Irinel Păun, Claudiu Dumitrescu, Doru Ţuluş, Marius Iacob, Laura Codruţa Kovesi şi Mihaela Moraru Iorga, toţi din cadrul instituţiei pe care în prezent o conduceţi.

Concluzia DNA, care subzistă din 2005 pînă în prezent, este că operele Omnis aparţin Microsoft şi sunt comercializate legal de către RSC şi Medist la SRI, MAI şi la sute de spitale, în timp ce Microsoft continuă să obstrucţioneze cu superioritate şi “dezinvoltură” anchetele DNA în curs începînd din anul 2005.

La această concluzie aberantă, în totală contradicţie cu legea şi cu probele de la dosar, dar bazată exclusiv pe acte de corupţie, a ajuns pentru prima dată “procurorul mafiei din poliţie” Nicoleta Bulgaru, în asociere cu anchetatori aflaţi în subordinea cms. şef Dan Călin, aflat sub comanda lui Cătălin Voicu, şi “experţii” Microsoft din famiglia Artopolescu, şi astfel susţinută de Irinel Păun, aflat sub comanda lui Sorin Ovidiu Vîntu via SRI (Radu Timofte), concluzii astfel confirmate ulterior chiar şi de Viorica Costiniu şi alţii.

În timpul “aşa ziselor” anchete începute în Noiembrie 2004 au fost distruse, ticluite şi falsificate probe şi înscrisuri, au fost fabricate în permanenţă contra-probe, am fost ameninţaţi şi torturaţi psihic, am fost denigraţi şi în permanenţă provocaţi şi manipulaţi de anchetatori, astfel încît aceştia să îşi poată justifica ilegalităţile criminale prin acuze nefondate şi neadevărate aduse împotriva noastră.

Pînă pe data de 25 August 2014 (Raport OLAF), DNA încă considera că RSC nu a fraudat fonduri UE începînd din anul 2002, şi continuă să considere că RSC şi Microsoft nu au plagiat şi comercializat operele creaţia originală a Omnis, începînd din anul 2002 pînă în prezent.

Vă solicităm

Să dispuneţi cu maximă celeritate, avînd în vedere că se împlineşte un deceniu de cînd DNA investighează fără nici un rezultat legal, toate măsurile legale şi necesare pentru a susţine procurorul de caz în implementarea demersurile pe deplin justificate, astfel solicitate de noi cu just şi legal temei.

Sunteţi pe deplin responsabilă să daţi curs solicitării noastre, avînd în vedere atît calitatea de Procuror Şef, cît şi faptul că aţi dat mai multe rezoluţii în acest dosar.

Avem convingerea că Doamna Procuror Şef de Serviciu este un procuror competent şi cinstit, pe care Microsoft şi RSC nu l-au mituit, dar căruia îi este frică (este terorizată) să aplice legea cu egală şi legală măsură şi lui Microsoft şi partenerilor acesteia Medist, SRI, RSC, MAI şi alţii, avînd în vedere puterea, relaţiile politice, resursele financiare, bine cunoscuta violenţă a acestei companii prădătoare şi conexiunile acesteia cu organizaţii criminale şi teroriste, bine cunoscute atît DNA cît şi nouă, precum şi altor entităţi.

Doamna Procuror Şef Serviciu este, la rîndul Domniei Sale, o victimă a politicilor şi metodelor teroriste aplicate de Jihadiştii Microsoft, în deplină şi temeinică asociere cu Securiştii autohtoni, astfel omniprezenţi în structurile vizibile şi oculte ale SRI şi ale altor entităţi, inclusiv DNA, MAI, ORDA şi multe alte instituţii de forţă, aparent legitime şi legale.

Avînd în vedere că Dumneavoastră sunteţi “cea mai curajoasă femeie din România”, vă rugăm respectuos să acordaţi tot suportul Dumneavoastră procurorului de caz în vederea elucidării şi a ultimelor îndoieli referitor la faptul că Microsoft nu numai că este în perfectă cunoştinţă de cauză, dar că în fapt a participat la planificarea, executarea şi protejarea infracţiunilor al caror beneficiar principal este chiar Microsoft şi angajaţii acesteia.

Facem acest ultim demers în contextul în care am considerat şi considerăm că DNA reprezintă o instituţie vitală pentru lupta împotriva corupţiei, considerată în prezent de către partenerii noştri SUA şi UE drept cea mai serioasă ameninţare la adresa siguranţei naţionale şi a securităţii mondiale.

Prejudiciile aduse statului Român şi societăţii în general, în urma acţiunilor ilegale întreprinse de Microsoft începînd din anul 1996, sunt în prezent practic irecuperabile.

Pericolul la adresa siguranţei naţionale, pe care protejarea în continuare a Microsoft îl reprezintă, este evident şi rămîne astfel iminent.

“Loveşte şi fugi” este deviza Microsoft, desăvîrşit probată pînă în prezent. “Rezistă şi luptă” pentru adevăr şi dreptate este deviza noastră de un deceniu. Încă mai aşteptăm IMPARŢIALITATE · INTEGRITATE · EFICIENŢĂ din partea DNA.

Cu stimă,

Dragoş Rişcanu

P.S. Vom reveni cu detalii, respectiv “modus operandi” Microsoft, MAI, SRI, DNA referitor la metodele teroriste aplicate împotriva noastră, astfel evidenţiate în dosarele menţionate.

Am refuzat să participam la constituirea, în anul 2000, a ceea ce reprezintă nucleul dur al organizaţiei etatice mafiote cu care pretindeţi că vă luptaţi.

Am refuzat să primim contracte cu statul, acestea fiind fără excepţie corupte.

Am prevenit Microsoft referitor la ilegalităţi flagrante, comise cu impunitate începînd din anul 2001, am refuzat să ne lăsăm atraşi în scheme sofisticate de fraudă şi de albire de bani şi am criticat şi reclamat aceste fapte, atît la DNA cît şi la alte instituţii competente, după cum investigaţiile pe care DNA le face au probat deja exhaustiv.

Acţiunile noastre au declanşat o reacţie deosebit de rapidă şi de bine planificată şi coordonată din partea celor implicaţi – organizaţia infracţionala (despre care nu deţineam încă informaţiile pe care le avem acum, parţial şi datorită DNA), cu sprijinul permanent şi determinat al DNA şi PICCJ.

Aceştia au comis şi continuă să
comită mai multe acte de terorism, care au drept obiectiv exterminarea şi anihilarea noastră, fizica, economica, familială, reputaţională şi judiciar-juridică. DNA a contribuit şi continuă să contribuie la aceste acte ilegale, extrem de grave şi abominabile, cu o determinare şi perseverenţă demnă de cauzele legale pe care le invocă, fără nici o acoperire în realitate.

DNA încearcă cu disperare criminală să protejeze entităţi cum sunt Adrian Murea (Doctorul Moarte), Microsoft şi asociaţii acesteia din vechea Securitate şi din noua organizaţie criminală constituită cu participarea lui Sebastian Vlădescu, Sebastian Ghiţă şi alţii.

Vă punem o intrebare retorica, la care urmează să vă răspundem într-o lucrare viitoare:

Ce aţi face dacă o casa în valoare de milioane de euro v-ar fi furată (tîlhărie), produsele de excepţie create prin investiţie, inteligenţă şi muncă grea şi cinstită v-ar fi furate (jefuite) în acelaşi timp, familia v-ar fi atacată, manipulată şi provocată, aţi fi ameninţată cu moartea de directorul general Microsoft, după ce frînele de la maşină şi motorul ambarcaţiunii v-ar fi sabotate, şi aţi fi în permanenţă denigrată, marginalizată, tergiversată şi jignită, fără nici un temei, de către cei care se presupune că apără legea şi pe noi cei care muncim să vă plătim salariile şi privilegiile, inclusiv celor de la DNA ?

Voi reveni cu răspunsuri detaliate, în cazul în care veţi mai ramîne pe aceleaşi înalte poziţii administrative de forţă şi ilegalitate flagrantă. Contăm pe curajul Dumneavoastră.

Nu noi suntem duşmanul ţării şi al DNA, după cum s-a dovedit chiar de către DNA, poate îi identificaţi Dumneavoastră pe adevăraţii duşmani şi infractori şi îi trimiteţi în faţa justiţiei.

 

Anexă : Microsoft entitate teroristă !

James Plamondon, 11 Ianuarie 2000

Documente făcute publice în procesul Bristol Technologies vs. Microsoft, August 1998 – Februarie 2001, prezentate ca probe în procesul Comes vs. Microsoft, Noiembrie 2006 – August 2007

http://nearsoft.com/blog/microsoft_s_evangelism_practices_unethical_/

http://www.groklaw.net/pdf/Comes-3096.pdf

Duşmanii noştri sunt furnizori de platforme care concurează cu platformele noastre.

Our enemies are the vendors of platforms that compete with ours.

(În dosarul 85/P/2011 – duşmanii sunt Omnis şi platformele EAS/ERP SaaS, n.a.)

Fiecare linie de cod care este scrisă în baza standardelor noastre este o mică victorie, fiecare linie de cod care este scrisă conform oricărui alt standard reprezintă o mică înfrângere. Victoria totală, pentru DRG (Developer Relations Group), este adoptarea universală a standardelor noastre de către dezvoltători, acesta fiind un pas important spre victoria totală a însuşi Microsoft: „Un computer pe fiecare birou şi în fiecare casă, care rulează software Microsoft”.

Every line of code that is written to our standards is a small victory; every line of code that is written to any other standard, is a small defeat. Total victory, for DRG, is the universal adoption of our standards by developers, as this is an important step towards total victory for Microsoft itself: „A computer on every desk and în every home,running Microsoft software”.

Armele noastre sunt psihologice, economice şi politice.

Our weapons are psychological, economic, and political — not military.

Promovează succesul platformelor Microsoft, constituind o masă critică de aplicaţii software şi soluţii de business create de terţe părţi (dezvoltători independenţi).

Drive the success of Microsoft’s platforms by creating a critical mass of third-party software applications and business solutions.

Arta evanghelizării se referă la creşterea masei de aplicaţii şi soluţii de business care susţin platformele noastre, până la atingerea punctului critic.

The art of evangelism is concerned with increasing the mass of applications and business solutions that support our platforms, to the point of criticality.

Anumiţi dezvoltători (şi aplicaţiile acestora) sunt mai importanţi pentru succesul unei platforme decât alţii. Aceştia reprezintă culmile câmpului de bătălie.

Some ISVs and their applications are more important to the success of a platform than others.

Succesul evanghelizării se măsoară în masa de aplicaţii de pe piaţă care susţin platformele Microsoft. Acele aplicaţii care susţin o anumită platformă, îi asigură apropierea de masa critică şi pot fi considerate succese; acelea care susţin o platformă concurentă, o îndepartează de masa critică şi reprezintă înfrângeri.

The success of evangelism is measured în the mass of shipping applications that support Microsoft’s platforms. Those applications that support a given platform, move it closer to critical mass, and thus count as successes; those that support a competing platform, move it away from critical mass, and thus count as defeats.

“Un calculator pe fiecare birou şi în fiecare casă, rulând software Microsoft.”

“A computer on every desk and în every home, running Microsoft software”.

“Evanghelizarea este arta şi ştiinţa de a determina pe dezvoltători să creeze produse care susţin platformele Microsoft.”

Evangelism is the art and science of getting developers to ship products that support Microsoft’s platforms”.

Microsoft plăteşte salariile noastre

Microsoft ne oferă acţiuni la preţ preferenţial

Microsoft plăteşte cheltuielile noastre

Suntem aici pentru a ajuta Microsoft!

Microsoft pays our wages

Microsoft provides our stock options

Microsoft pays our expenses

We’re Here to HelpMicrosoft!

Îi ajutăm pe acei care ne pot ajuta pe noi.

Dacă aceştia nu pot, sau nu vor (Omnis, n.a.)

 • La naiba cu ei!
 • Îi ajutăm pe competitorii lor ! (RSC, n.a)

We help those who can help us.

If they can’t or won’t help us

 • Screw’em!
 • Help their competitors instead

Ce va determina inamicul să renunţe?

 • Lipsa sprijinului
 • Umilirea publică
 • Randament scăzut al investiţiilor

What will cause the enemy to quit?

 • Lack of support
 • Public humiliation
 • Low return on Investment

Jihadul este o călătorie în care evanghelistul vizitează un număr mare de dezvoltători, pentru a-i convinge, unul câte unul, să facă anumite lucruri.

A Jihad is a road trip, în which an evangelist visits a large number of ISVs one-on-one to convince them to take some specific action.

Un Jihadist este focalizat … nu să promită că va reveni, nu să spună că va discuta situaţia cu soţia, nu să motiveze că urmează trei zile de concediu, ci să îl determine pe ISV să semneze.

A Jihadi focuses on … not to get back to us later, not to talk to the wife about it, not to enter a three-day cooling-of period, but to get the ISV to sign, sign, sign.

Evanghelizarea ar trebui să evite atacurile formale, frontale, concentrându-şi eforturile pe tactici de tip “loveşte şi fugi”.

Evangelism should avoid formal, frontal assaults, instead focusing its efforts of hit-an-run tactics.

O funcţie-cheie a evanghelizării în timpul Slog-ului o constituie munca din spatele scenei, pentru a orchestra glorificarea ”independentă” a tehnologiei noastre şi de a o condamna pe cea a inamicului. Rapoarte ale analiştilor ”independenţi” ar trebui să fie emise, lăudând tehnologia voastră şi criticând concurenţii (sau ignorându-i). Consultanţi “independenţi” ar trebui să scrie articole, să organizeze prezentări de conferinţe şi dezbateri dirijate, moderate toate în numele nostru (şi să îi declarăm ca experţi în noua tehnologie, disponibili doar pentru 200$ pe oră). Surse academice “independente” ar trebui să fie cultivate şi citate (şi să li se acorde bani pentru cercetare). Furnizori ”independenţi” de software educaţional ar trebui să înceapă să profite de implicarea lor timpurie în tehnologia noastră. Fiecare pârghie posibilă ar trebui să fie căutată şi utilizată în avantajul nostru.

Working behind the scenes to orchestrate „independent” praise of our technology, and damnation of the enemy’s, is a key evangelism function during the Slog. „Independent” analysts’ report should be issued, praising your technology and damning the competitors (or ignoring them). „Independent” consultants should write columns and articles, give conference presentations and moderate stacked panels, all on our behalf (and setting them up as experts în the new technology, available for just $200/hour). „Independent” academic sources should be cultivated and quoted (and research money granted). „Independent” courseware providers should start profiting from their early involvement în our technology. Every possible source of leverage should be sought and turned to our advantage.

O dezbatere dirijată, pe de altă parte, este ca un pachet
stratificat: este dotată cu oameni care, aparent, ar trebui să fie neutri, dar care sunt de fapt suporteri puternici ai tehnologiei noastre. Cheia pentru o dezbatere este să poţi alege moderatorul. Cei mai mulţi organizatori de conferinţe permit moderatorului să selecteze participanţii, deci, dacă aveţi posibilitatea să alegeţi moderatorul, aţi câştigat. Din moment ce nu vă puteţi aştepta ca reprezentanţii concurenţilor noştri să vorbească în numele dumneavoastră, trebuie să faceti ca moderatorul să fie de acord ca, la masa de discuţii, să fie doar “ISV-uri independente”.

A stacked panel, on the other hand, is like a stacked deck: it is packed with people who, on the face of things, should be neutral, but who are în fact strong supporters of our technology. The key to stacking a panel is being able to choose the moderator. Most conference organizers allow the moderator to select the panel, so if you can pick the moderator, you win. Since you can’t expect representatives of our competitors to speak on your behalf, you have to get the moderator to agree to having only „independent ISVs” on the panel.

…aceasta ne permite să aranjăm dezbaterea cu ISV-uri care susţin cauza noastră. Astfel, dezbaterea “independentă” se termină spunând publicului că tehnologia noastră le întrece pe altele. Apelaţi la presă pentru a înfăţisa aceasta dezbatere şi aţi obţinut o victorie majoră.

it allows us to stack the panel with ISVs that back our cause. Thus, the „independent” panel ends up telling the audience that our technology beats the others hands down. Get the press to cover this panel, and you’ve got a major win on your hands.

Găsirea unui moderator este punctul-cheie în iniţierea unei dezbateri. Cele mai bune surse de moderatori maleabili sunt:

 • Analiştii: Analiştii se vând – acesta este modelul lor de business. Dar sunt foarte preocupaţi de a nu arăta vreodată că ar fi de vânzare, ceea ce face să fie dificil să colaborezi cu ei.
 • Consultanţii: Tipii aceştia sunt cei mai indicaţi ca moderatori. Atrage repede un consultant binecunoscut de partea ta, dar nu-l lăsa să publice nimic ostentativ pro-Microsoft. Apoi, determină-l să se propună el însuşi organizatorilor de conferinţe ca moderator, ori de câte ori o apare oportunitate de dezbatere. Din moment ce este binecunoscut, dar aparent independent, va fi acceptat…

Findinga moderator is key to setting upa stacked panel. The best sources of pliable moderators are:

 • Analysts: Analysts sell out – that’s their business model. But they are very concerned that they never look like they are selling out, so that makes them very prickly to work with.
 • Consultants: These guys are your best bets as moderators. Get a well-known consultant on your side early, but don’t let him publish anything blatantly pro-Microsoft. Then, get him to propose himself to the conference organizers as a moderator, whenever a panel opportunity comes up. Since he’s well- known, but apparently independent, he’ll be accepted…

Colectarea de informaţii privind activităţile inamicilor este critică pentru succesul Slog-ului. Avem nevoie să ştim cine sunt aliaţii lor şi ce diferenţe există între acestea şi aliaţii lor (există întotdeauna surse de tensiune între aliaţi), astfel încât să putem găsi modalităţi de a îi separa. Citirea presei comerciale, spionarea pe grupurile de ştiri, participarea la conferinţe şi (mai ales) conversaţia cu ISV-urile sunt esenţiale pentru colectarea acestor informaţii.

Gathering intelligence on enemy activities is critical to the success of the Slog. We need to know who their allies are and what differences exist between them and their allies (there are always sources of tension between allies), so that we can find ways to split them apart. Reading the trade press, lurking on newsgroups, attending conferences, and (above all) talking to ISVs is essential to gathering this intelligence

Curăţenia finală poate fi foarte distractivă. În această fază, scopul evanghelizării este de a înfige ultimul cui în sicriul tehnologiei concurente, şi să îl îngroape în adâncul incandescent al pământului.

Finalizaţi eşecul total al tehnologiei concurente, înscriindu-l în mitologia industriei calculatoarelor. Dorim să aplicam presiune pe acele companii sau indivizi care manifesta o slăbiciune genetică pentru tehnologiile concurente, pentru a creşte în timp rezistenţa industriei la astfel de tensiuni periculoase.

…victoria finală este atinsă doar când echipa tehnologiei concurente este destrămată, birourile sunt folosite la altceva, specialiştii în marketing sunt promovati, etc. Aţi câştigat totul, în sfârşit, atunci când se prezintă la interviul de angajare la Microsoft.

Mopping Up can bea lot of fun. În the Mopping Up phase, Evangelisms goal is to put the final nail into the competing technology’s coffin, and bury it în the burning depths of the earth. Ideally, use of the competing technology becomes associated with mental deficiency, as în, „he believes în Santa Claus, the Easter Bunny, and OS/2.” Just keep rubbing it în, via the press, analysts, newsgroups, whatever. Make the complete failure of the competition’s technology part of the mythology of the computer industry. We want to place selection pressure on those companies and individuals that show a genetic weakness for competitors’ technologies, to make the industry increasingly resistant to such unhealthy strains, over time.

Therefore, final victory is reached only when the competing technology’s development team is disbanded, its offices reassigned, its marketing people promoted etc. You have truly and finally won, when they come to intervew for work at Microsoft.