Editorial

Directorul General OLAF (Organizatia de Lupta Anti Fraude UE) Giovanni KESSLER in atentia Dnei. Laura Codruta KOVESI Porcuror Sef Directia Nationala Anticoruptie – 25 August 2014

Raport Final – Recomandari Referitor Dosar OF/2010/0068 inscris in MCV

OLAF o informeaza pe Dna. Kovesi Laura Codruta Porcuror Sef DNA, de faptul ca a dispus recuperarea intregii sume acordate cu titlu de subventie familiei Vladescu si partenerilor acestora.

Conform OLAF acestia in calitatea de proprietari ai firmei MEDIST au infiintat o “companie intermediara” RSC in vederea fraudarii fondurilor nerambursabile (grant) UE, piraterie si comercializarea produselor piratate catre SRI, MAI si alte institutii sub pretextul ca acestea sunt proprietatea Microsoft.

Sebastian Vladescu, Carmen Vladescu, Corina Artopolescu, Ovidiu Artopolescu, Sebastian Ghita si multi alti infractori isi desfasoara in continuare activitatile sub protectia DNA, SRI, MAI si alte institutii, desi o parte din fraudele pe care acestia le comit au fost investigate, confirmate si penalizate de OLAF.

Dnei Kovesi ii place cu MCV si afara din Schengen pentru ca este cea mai curajoasa femeie din Romania, nu ii este teama de OLAF, de ridicol si penibil, nu ii este teama de lege sau/si bun simt si omenie, ea este mai curajoasa decit Ana Pauker, Gisella Vass, Catalin Voicu si Vintu la un loc. Sa ne traiti glorioasa amazoana !

„Dincolo de temeiurile juridice sus-menţionate care stabilesc competenţa OLAF de a investiga, este de remarcat faptul că proiectul a fost întotdeauna considerat ca un proiect finanţat de UE sub umbrela PHARE 2000 Programul de Coeziune Economică şi Socială (buget Linia RO 0007.02.01) de Delegaţia UE în Bucureşti.”

„Mai mult decât atât, Investigaţia OLAF a fost iniţiată pe baza unei cereri oficiale de asistenţă primite de la autorităţile române (Procurorul MORARU în septembrie 2012) solicită sprijin operaţional al OLAF în cadrul investigaţiilor in desfasurare.”

„X) în timpul perioadei de punere în aplicare, cea mai mare parte a operaţiunii (comercializare a software-dezvoltat in cadrul proiectului Phare) a fost pus în aplicare în beneficiul direct al MEDIST SA care facturate direct către anumiţi clienţi ai RSC, produse şi servicii oferite de RSC, în special HIPOCRATE software înregistrat de RSC la ORDA (cf. anexa nr 18: factura şi fax emise de MEDIST SA cu privire la donarea de software HIPOCRATE la spital militar Agripa Ionescu SRI cu menţionarea valoarii reale a software-ului: 120.000 euro fără TVA).”

„Pe baza celor de mai sus, şi ţinând seama de criteriile de eligibilitate stabilite în cererea de propuneri (a se vedea anexa nr 26: Cerere de propuneri Programul PHARE 2000 Coeziune Economica si Sociala – Schema de Sprijin Grant pentru Start-up afaceri, microîntreprinderile şi Young Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – buget Linia R0-0007.02 – publicat în mai 2001), OLAF consideră că există dovezi suficiente care probeaza faptul ca RSC a fost folosita şi controlata de către managerii / beneficiarii respectiv proprietarii MEDIST SA. de a acţiona ca o „societate intermediara” pentru a aplica pentru acordarea, în numele şi în interesul MEDIST SA şi a managerilor / beneficiarilor respectiv proprietarilor. În acest context şi având în vedere că, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute la punctul 2.1.1 (j) din apel de propuneri, un solicitant pentru o subventie (grant) nu poate acţiona ca o „companie intermediara”, OLAF consideră că RSC nu a fost eligibil pentru a primi aceasta subventie.”

„(II) RSC firma romaneasca a fost creată în decembrie 2000 (6 luni înainte de publicarea cererii de propuneri) de fondatorii, managerii, acţionarii şi un fost angajat al MEDIST SA (Sebastian Vlădescu, fondator al MEDIST SA în 1994 şi director al MEDIST SA 1994-1999; Ionel MANOLE, fondator al MEDIST SA în 1994, acţionar şi director al MEDIST SA din 1994 până în prezent, Alin ALEXANDRESCU, analist programator-in MEDIST SA din ianuarie 2000-2001);”

„(III), la data semnării contractului de grant, la 21 noiembrie 2001, domnul Ionel Manole a fost în acelaşi timp acţionar al MEDIST SA (34,27%), administrator şi acţionar (30%) al RSC (vezi anexa nr 10: Înregistrare Actul de RSC în registrul român de companii, anexa nr 11: Extract de informaţii din baza de date COFACE pe MEDIST SA);”

„(IV) în momentul creării RSC şi în timpul perioadei de implementare a contractului de grant, Carmen VLADESCU, soţia lui Sebastian Vlădescu (acţionar al RSC 2000-2005: 26%), deţineau simultan 50% din acţiunile MEDIST SA (cf. anexa nr 11: Extract de informaţii din baza de date COFACE pe MEDIST SA, anexa nr 12: Extract de informaţii din baza de date COFACE pe RSC);”

(II) the Romanian company RSC was created in December 2000 (6 months before the publication of the call for proposals) by founders, managers, shareholders and a former employee of MEDIST SA (Sebastian VLADESCU, founder of MEDICT SA in 1994 and Director of MEDIST SA from 1994 to 1999; Ionel MAN OLE, founder of MEDIST SA in 1994, shareholder and Director of MEDIST SA from 1994 until now; Alin ALEXANDRESCU, analyst-programmer in MEDIST SA from January 2000 to 2001);

(III) at the date of signature of the grant contract on 21 November 2001, Mr Ionel MANOLE was simultaneously shareholder of MEDIST SA (34,27%), administrator and shareholder (30%) of RSC (cf. annex No 10: Registration Act of RSC under the Romanian registry of companies; annex No 11: Extract of information from COFACE database on MEDIST SA);

(IV) at the moment of the creation of RSC and during the period of implementation of the grant contract, Carmen VLADESCU, wife of Sebastian VLADESCU (shareholder of RSC from 2000 to 2005: 26%), held simultaneously 50% of shares of MEDIST SA (cf. annex No 11: Extract of information from COFACE database on MEDIST SA; annex No 12: Extract of information from COFACE database on RSC);

Based on the above facts, and taking into account the eligibility criteria laid down in the call for proposals (cf. annex No 26: Call for proposals Programme PHARE 2000 Economic and Social Cohesion – Grant Support Scheme for Start-up Businesses, Micro-Enterprises and Young Small and Medium Enterprises – Budget Line R0-0007.02 – Published In May 2001), OLAF considers that it exists body of evidence that RSC was used and controlled by the managers/beneficial owners of MEDIST SA to act as an „intermediary company” to apply for the grant on behalf of and in the interest of MEDIST SA and its managers/beneficial owners. In this context and taking into consideration that, in accordance with the eligibility criteria laid down in Section 2.1.1 (j) of call for proposals, an applicant for the grant cannot act as an „intermediary company”, OLAF considers that RSC was not eligible to receive this grant.

(X) during the implementation period, the bulk of the operation (marketing of the developed softwares) was implemented to the direct benefit of MEDIST SA that invoiced directly to certain customers of RSC products and services provided by RSC, in particular the software HIPOCRATE registered by RSC at ORDA (cf. annex No 18: invoice and fax issued by MEDIST SA related to the donation of software HIPOCRATE to the military hospital AGRIPPA IONESCU of SRI with mention of the actual value of the software: 120.000 euros excluding vat).

Beyond the above-listed legal grounds establishing the competence of OLAF to investigate, it is worth noting that the project was always considered as an EU funded project under the umbrella of PHARE 2000 Economic and Social Cohesion Programme (Budget Line RO 0007.02.01) by the EU Delegation in Bucharest.

Furthermore, the OLAF’s Investigation was initiated on the basis of an official request for assistance received from the Romanian authorities (Public Prosecutor MORARU in September 2012) calling for operational support of OLAF in the framework of their on­going investigations.